+31 6 22072174 info@pocnederland.nl

Producentenorganisatie consumptieaardappelen

Verbeter je onderhandelingspositie
Optimaliseer je teelt rendement
Meer duurzaamheidsinitiatieven

Een producentenorganisatie, waarom?

De agrarische sector staat onder druk. Te beginnen met teelt en bewaring. Prijzen kunnen de (steeds) toenemende eisen niet dekken. De gemiddelde aardappelboer voelt zich machteloos. Samen optreden in de vorm van een producentenorganisatie is een bittere noodzaak geworden. 

Als lid van de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen kunt u daar vorm aan geven. Uw bedrijf wordt onderdeel van een collectief van consumptieaardappeltelers die zich inzet voor uw belangen. Door krachten te bundelen kunnen we proactief veranderingen aanbrengen in de keten. Zo verkrijgt u een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van (veelal machtige) ketenpartners.

De POC kan uitgroeien tot een sterke partij in de aardappelsector, waarin de boeren meer regie kunnen voeren. Correcte prijsvorming en voorwaarden maakt rendabel aardappels telen mogelijk. Ook biedt dit innovatieruimte, waarmee kan worden voldaan aan maatschappelijke eisen.

  

Meer kansen door het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De nieuwe Europese wetgeving t.a.v. producentenorganisaties (PO) biedt ongekende mogelijkheden voor boeren om zich te organiseren. Zo kunnen boeren een gelijkwaardige gesprekspartner worden voor de afnemers en kan het rendement van de teelt verbeteren. Door aanpassingen in het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zijn de mogelijkheden groter geworden voor producentenorganisaties. De regelgeving rondom PO’s valt tegenwoordig niet meer onder de mededingingswetgeving, maar onder het agrarisch recht. Hierdoor mag een groot deel van het areaal gebundeld worden en kunnen onderling afspraken gemaakt worden.

De regelgeving is onder de loep genomen door mevr. Litjens. Met het onderzoek ”Producentenorganisatie als erkend kartel, 2018” is ze gepromoveerd aan de universiteit van Groningen. Het onderzoek inspireerde de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) om POC op te richten. De producentenorganisatie die de (theoretische) mogelijkheden in de praktijk gaat brengen.

De POC heeft met de erkenning die in aug 2020 is ontvangen de bevoegdheid om daadwerkelijk te starten met het organiseren van telers en daarmee afspraken te maken.

Samen staan we sterk

Wat levert het voor mij als teler van consumptieaardappelen op?

✅ Een sterkere positie dan individuele telers. Collectieve onderhandelingen over contractvoorwaarden en prijzen maken dit mogelijk. Op basis hiervan kunt u het rendement van de teelt optimaliseren. 

✅ De POC kan met afnemers duurzaamheidsinitiatieven nemen en afspraken maken over de benodigde meerprijs.

✅ Een duidelijk aanspreekpunt voor het ministerie van LNV. De belangen van u als teler worden hierbij goed vertegenwoordigd. De sector staat voor grote uitdagingen om een rendabele teelt overeind te houden. Denk aan de huidige maatschappelijke belangstelling voor de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt en het daaruit voortvloeiende milieu- en klimaatbeleid. Hierin transparantie bieden is voor een individuele teler een onmogelijke opgave. Een sterke POC kan in dit maatschappelijk krachtenveld de belangen van de telers wel goed vertegenwoordigen.

✅ Door de wettelijke verankering in het Agrarisch Recht kan de producentenorganisatie een groot aantal telers verenigen en daarmee een flinke invloed op de markt hebben.

✅ De POC wordt een gelijkwaardige gesprekspartner wanneer een aanmerkelijk deel van de telers lid is. Onze doelstelling is om telers in Noordwest Europa te verenigen. Al dan niet met PO’s in België, Frankrijk en Duitsland.

Wat moet ik als teler doen?

De gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn gering: de teler kan zijn eigen afzet blijven regelen; de POC in uw afzet betrekken blijft een vrije keuze.

Door de eenvoudige organisatie vorm zijn ook de financiële gevolgen gering; de contributie bedraagt €100,-.

Sluit je aan bij ons groeiende netwerk.