+31 6 22072174 info@pocnederland.nl

Nieuwsberichten

Officiële Erkenning is binnen! 10-8-2020

De POC kan nu daadwerkelijk van start gaan. Door het binnenhalen van de erkenning heeft de POC nu een scala aan mogelijkheden om binnen de wetgeving de positie van de teler d.m.v. krachtenbundeling te verbeteren.  Een absolute must om de positie van de teler in de keten te verbeteren

5 akkerbouwers vormen bestuur POC. 1-7-2020

Er hebben zich 5 akkerbouwers aangediend die willen meewerken aan de opbouw van de POC. Hier later meer over tijdens de voorstelronde.

ALV op 2 maart 2020

De eerste Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandagmiddag 2 maart 2020, in het Wapen van Emmickhoven, Brugdam 5 in Almkerk. Aanvang 13 uur. Over de agenda wordt u binnenkort geïnformeerd.
De bedoeling is om het eerste deel van de middag te besteden aan verdere plannen maken voor de POC met alle aanwezigen. Daarbij zijn ook belangstellenden welkom die zich nog niet hebben geregistreerd als lid. Na de pauze is dan de echte ALV voor alleen leden, waarbij o.a. de begroting en het bestuur zullen worden vastgesteld.

Producenten Organisatie Consumptieaardappelen opgericht. 16-1-2020

Op 16 januari 2020 is de Producentenorganisatie consumptieaardappelen officieel opgericht en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De nieuwe Europese wetgeving t.a.v. Producenten Organisaties (PO) biedt boeren de mogelijkheid om zich op een vrij eenvoudige manier te verenigen om zo in de keten een meer gelijkwaardige gesprekspartner te worden ten opzichte van de afnemers. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wil in overleg met de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) de positie van de telers van consumptieaardappelen versterken en het rendement van de teelt verbeteren door de oprichting van de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen. Deze POC staat na oprichting geheel los van NAV en VTA en heeft een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur.

Dat de teler van frietaardappelen t.o.v. zijn afnemers niet zo’n heel sterke positie heeft, zal geen nieuws voor u zijn. De frustratie daarover kwam ook weer duidelijk naar voren tijdens de Themadag Aardappelen van beursvereniging LNCN van dit jaar. Eén van de inleiders maakte duidelijk dat de kostprijs van de boer geen grote rol speelt bij het vaststellen van de contractprijzen. Ook dat zal voor U geen groot nieuws zijn. We kunnen dit onze afnemers ook eigenlijk niet verwijten, zij maken handig gebruik van de ruimte die de markt hen geeft. De individuele teler is op dit moment geen gelijkwaardige gesprekspartner voor de wereldspelers die onze afnemers zijn. Daarom moet de teler vaak genoegen nemen met wat de afnemer hem/haar gunt.

Op de voornoemde Themadag in de Meerpaal in Dronten concludeerde iemand terecht: ‘Als we die afhankelijke positie zat zijn, dan zullen we meer moeten samenwerken.’ Tot voor kort kon dat alleen door met elkaar een coöperatie op te richten. In de mededingingswetgeving wordt dit als een bedrijf gezien en kan de omvang dezelfde zijn als andere bedrijven in de keten, zoals de frietfabrieken. Om gezamenlijk een afzetcoöperatie op te zetten is een tijdrovende en kostbare operatie. Bovendien vinden veel akkerbouwers de sterke binding aan die coöperatie ongewenst. Een veel lichtere vorm van binding via een Producenten Organisatie kende tot voor kort heel strikte beperkingen wat de omvang betreft. Hierdoor waren er nauwelijks mogelijkheden voor telers om hun positie te versterken. De NAV heeft daar, samen met andere organisaties, de afgelopen jaren in haar lobby naar de nationale en Europese politiek voortdurend op gewezen. 

Die lobby heeft uiteindelijk resultaat gehad! In een tussentijdse wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, is de ruimte voor PO’s veel groter geworden. De regelgeving rond PO’s is uit het mededingingsrecht gehaald en valt nu onder agrarisch recht. Dit betekent dat een PO een veel groter deel van de markt mag organiseren. De enige restrictie is dat een PO ‘de concurrentie niet geheel mag uitsluiten’. Een PO zou bijvoorbeeld 70% van het frietaardappel-areaal in ons land mogen verenigen, want er is dan nog altijd 30% over die de concurrentie met de PO kan aangaan. En nog een belangrijk punt: een PO hoeft niet de afzet voor haar leden te regelen. Dus aardappeltelers kunnen in een PO samenwerken en toch individueel hun afzet regelen.