+31 6 22072174 info@pocnederland.nl

Wie zijn wij

Na 15 jaar nu boer te zijn en consumptieaardappelen te telen, is het voor mij inmiddels ook duidelijk geworden als relatief jonge boer, dat extra inzet of opgelegde duurzaamheid niet betaald gaat worden door de markt. Op mijn bedrijf ontvangen we al jaren veel ambtenaren/ politici/ food bedrijven en boeren, dit doordat het bedrijf Bayer op onze boerderij het ‘Forward Farming’ project draait. Vele discussies over duurzaamheid en over wie dat dan betaald zijn hier gevoerd. Voor mij de conclusie; boeren moeten een waardig handels partner worden. 5000 eigenwijze los staande boeren zijn dat niet. We ontkomen er niet aan, wij moeten ons organiseren! Sterke landbouw lobby heeft er nu eindelijk voor gezorgd dat er hiervoor mogelijkheden zijn geschept in EU regelgeving. Dit moeten wij oppakken als aardappeltelers. Vandaar dat ik gemotiveerd ben om alle consumptieaardappeltelers te laten organiseren en daarvoor een sterke organisatie op te bouwen zodat we eindelijk een waardig onderhandelingspositie krijgen.

Jasper Roubos
Roubos Akkerbouw- loonbedrijf
Bestuurslid POC

Als jonge akkerbouwer zie ik de veranderingen in de agrarische sector in hoog tempo elkaar opvolgen. Waar de akkerbouw nog relatief buiten schot blijft vergeleken met o.a. de melkveehouderij en de varkenshouderij, gebeurd ook in onze tak ontzettend veel wat niet ten goede komt aan de marges van onze kwalitatief hoogstaande producten, in dit geval consumptieaardappelen. Waar de teeltkosten blijven toenemen door o.a. verandering in het gewasbeschermingsmiddelenpakket, toename van zowel droge als zeer natte periodes blijft dit vooral voor de rekening van de teler. Waar onlangs wel een opvallende reactie van de afnemers te zien was in een contractprijsverhoging voor de langbewaarders door de afschaffing van de werkzame stof chloorprofam, blijft dit voor de overige factoren uit. Hoewel deze reactie hoop geeft, bestaat er vooralsnog onvoldoende oog voor het verdienmodel van de akkerbouwer die ieder jaar toch weer met goede moed begint.  Als individuele boer begin je weinig. In mijn ogen kan enkel collectief een verandering in de keten verzorgen, die nu mogelijk is met de oprichting van de POC, hierdoor wordt het mogelijk om meer gelijkwaardigheid te krijgen tussen de overige ketenpartners die veel groter en beter georganiseerd zijn. Daarnaast zie ik ook voordelen voor de overige ketenpartners, die veel gemakkelijker hun wensen kunnen overbrengen.

Johan van der Eijk
Akkerbouwer in de Hoeksche Waard
Bestuurslid POC

 

 

Door het aangaan van een Cash-settlement contract met een frites fabriek en
de verkoop van het grootste deel van mijn oogst op de
aardappel-termijnmarkt, lukt het mij om de grootste prijsrisico`s af te
dekken, zonder het risico te lopen dat ik met de aardappels blijf zitten.
Toch zie ook ik dat een gezonde markt de prijsontwikkeling en daarmee mijn
verkoopmogelijkheden sterk kan verbeteren. Ik heb daarom geen moment
getwijfeld en ben lid geworden van de POC.
Alleen samen kunnen wij de markt verbeteren.

Kees van Dijk
Akkerbouwer in De Heen
Bestuurslid POC