+316 23559659 info@pocnederland.nl

Wie zijn wij

Na 17 jaar nu boer te zijn en consumptieaardappelen te telen, is het voor mij inmiddels ook duidelijk geworden als relatief jonge boer, dat extra inzet of opgelegde duurzaamheid niet betaald gaat worden door de markt. Op mijn bedrijf ontvangen we al jaren veel ambtenaren/ politici/ food bedrijven en boeren, dit doordat het bedrijf Bayer op onze boerderij het ‘Forward Farming’ project draait. Vele discussies over duurzaamheid en over wie dat dan betaald zijn hier gevoerd. Voor mij de conclusie; boeren moeten een waardig handels partner worden. 5000 eigenwijze los staande boeren zijn dat niet. We ontkomen er niet aan, wij moeten ons organiseren! Sterke landbouw lobby heeft er nu eindelijk voor gezorgd dat er hiervoor mogelijkheden zijn geschept in EU regelgeving. Dit moeten wij oppakken als aardappeltelers. Vandaar dat ik gemotiveerd ben om alle consumptieaardappeltelers te laten organiseren en daarvoor een sterke organisatie op te bouwen zodat we eindelijk een waardig onderhandelingspositie krijgen.

 Jasper Roubos

Roubos Akkerbouw- loonbedrijf
Voorzitter POC

Mijn naam is Keimpe van der Heide, ik ben 67 jaar en ik woon in Dronten.

Ik heb 23 jaar een gangbaar akkerbouwbedrijf gehad bij Swifterbant in Flevoland. We teelden consumptieaardappelen, suikerbieten, uien, wortels en granen. We hebben een jaar of 15 geleden het bedrijf verkocht, omdat ik slechtziend ben geworden, wat het werk op het bedrijf erg lastig maakte. Sindsdien ben ik betrokken bij de NAV en dus gelukkig ook nog steeds bij de akkerbouw.

Boeren en tuinders hebben een erg zwakke positie in de keten. Tegenover die duizenden boeren staan slechts een handjevol enorm grote afnemers. Boeren zouden volgens mij veel meer mogelijkheden moeten hebben om hun krachten te bundelen zonder tegen de grenzen van de mededingingswet aan te lopen. Na een tussentijdse wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in 2018 zijn er veel grotere mogelijkheden voor producenten Organisaties om grootschalig boeren te bundelen om ook daadwerkelijk invloed op de markt te hebben. Vanuit de NAV is toen met steun van VTA het initiatief genomen een PO op te richten voor consumptieaardappelen. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van de POC.

Inmiddels staat de POC  volledig los van de NAV. Er is nu een groep enthousiaste jonge akkerbouwers die bezig zijn de POC op te bouwen en vorm te geven. Ik ben daar nog bij betrokken om mijn ervaring  in de wereld van  consumptieaardappelen en (overheids)beleid met hen te delen. Gelukkig is de rest van het Bestuur van de POC (eigen)wijs genoeg om mijn adviezen op waarde te schatten: de woorden van een oude vent, die ook niet alles weet.

Keimpe van der Heide
Oprichter en bestuurslid POC

 

 

De Producenten organisatie consumptieaardappelen is opgericht om te strijden voor de belangen van de consumptieaardappel telers, en dat is hard nodig. Onze positie in de keten is beroerd, jaarlijks loopt onze kostprijs structureel op, maar aan de inkomstenkant komt er niets bij. Wat hebben velen jarenlang gedaan? Meer aardappels telen om aan het eind van het boekjaar toch een modaal salaris over te houden. Een gevolg hiervan was dat er structureel steeds meer gecontracteerd werd, want het risico op een slecht jaar was met een groter areaal niet zelf meer op te vangen. Deze route loopt dood.

Op dit moment zitten we in een situatie dat zelfs de aardappeltermijnmarkt maar heel beperkt de markt kan duiden. In noordwest Europa wordt slechts maximaal een kleine 3500 ha ondersteund door termijncontracten.

Ik ben niet tegen contracten of contracteren, wel tegen het zomaar meegeven van een prachtig product wat buiten het contract of pool valt. Of dat nu 25 ton of 500 ton is. Verder vind ik dat onze inspanningen om hoogwaardige grondstof te telen volgens de hoogste eisen ter wereld,  beter beloond moeten worden.

Ik wil me bij de POC inspannen om de teler een betere positie in de keten te geven en ervoor te zorgen dat er een betere marktwerking komt. Dit is in het belang van de hele keten. Dat gaat niet zomaar en we hebben daar veel leden voor nodig, word dus lid, want met elk lid klein of groot wordt de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen sterker.

Jacco de Graaf
Akkerbouwer in de Wieringermeer
Bestuurslid POC

Als jonge akkerbouwer zie ik de veranderingen in de agrarische sector in hoog tempo elkaar opvolgen. Waar de akkerbouw nog relatief buiten schot blijft vergeleken met o.a. de melkveehouderij en de varkenshouderij, gebeurd ook in onze tak ontzettend veel wat niet ten goede komt aan de marges van onze kwalitatief hoogstaande producten, in dit geval consumptieaardappelen. Waar de teeltkosten blijven toenemen door toenemende maatschappelijke duurzaamheidseisen aan onze producten en toename van de risico’s van de teelt, blijft dit vooral voor rekening teler. Doordat er vanuit de telerskant onvoldoende positie gekozen wordt blijven we achter de feiten aanhobbelen.

Waar onlangs wel een opvallende reactie van de afnemers te zien was in een contractprijsverhoging voor de langbewaarders door de afschaffing van de werkzame stof chloorprofam, blijft dit voor de overige factoren uit. Hoewel deze reactie hoop geeft, bestaat er vooralsnog onvoldoende oog voor het verdienmodel van de akkerbouwer die ieder jaar toch weer met goede moed begint.  Als individuele boer begin je weinig. In mijn ogen kan enkel een collectief vanuit de telerskant een frisse wind laten waaien in de keten, die nu mogelijk is met de oprichting van de POC. Hierdoor wordt het mogelijk om meer gelijkwaardigheid te krijgen tussen de overige ketenpartners die veel groter en beter georganiseerd zijn. Daarnaast zie ik ook voordelen voor de overige ketenpartners, die veel gemakkelijker hun wensen kunnen overbrengen.

Johan van der Eijk
Akkerbouwer in de Hoeksche Waard
Bestuurslid POC