+31 6 22072174 info@pocnederland.nl

Producentenorganisatie Consumptieaardappelen

Krachtenbundeling

De POC kent een groot aantal instrumenten waardoor het mogelijk is de krachten te bundelen om de keten meer in balans te brengen. Dit resulteert in betere onderhandelingspositie en uiteindelijk een betere prijsvorming met oog op een rendabele teelt waar ruimte is voor verduurzaming en daarmee oog voor de toekomst.

Gezonde markt 

Waar de vraagkant zich goed heeft weten te organiseren is dat bij de aanbodzijde nog de grote uitdaging. De POC zet zich in voor een gezonde markt waar een juiste prijsvorming ontstaat en overproductie wordt vermeden.

Transparantie

Meten is weten. Door inzichtelijk te krijgen hoe o.a. de kostprijs, het areaal, de vraag en de marktontwikkelingen zich voordoen, is er meer ruimte voor regie die zich in de vorm van een producentenorganisatie kan laten gelden.

Lid worden kan eenvoudig

Markt in balans brengen? Zie de berekening!